בסגנון מודרני בית משופץ בשהם

זרימת חללים עם אלמנטים שקופים ומרחפים לקבלת תחושת מרחבים

ראה גם כתבה שהתפרסמה במגזין

חזרה לרשימת הפרוייקטים >