בסגנון כפרי מודרני

בית ובריכה פנימית על מגרש של כחצי דונם בשהם


חזרה לרשימת הפרוייקטים >