בריכה גולשת חצי בנויה

על מגרש של דונם ורבע בסביון

חזרה לרשימת הפרוייקטים >