מפל ובריכת נוי עם צמחיה ארץ ישראלית

על מגרש צר ופתוח לנוף בשהם

ראה כתבה  שהתפרסמה במגזין 

חזרה לרשימת הפרוייקטים >