בריכה גולשת ומפל פינתיים

בריכה מפל וצמחייה משתקפת

במגרש של 1.8 דונם בהקמה

חזרה לרשימת הפרוייקטים >